Homepage

Distileerderij De Campen

 Distileerderij De Campen is op tv te zien geweest op Omrom Fryslân in het programma Hea. Om deze uitzending te zien klik op onderstaande link. Het is dan het 2e onderwerp.

Klik hier om uitzending te zien

Geschiedenis van de locatie:

Distileerderij De Campen is gelegen ten zuiden van Franeker, net onder Tzum en ligt in een van de oudste polders van Nederland. Deze polder wordt omringd door de Plattedyk. Een deel van de Plattedyk is onderdeel van de later aangelegde Slachtedyk.  De Campen is een historisch woonterpje nabij Tritzum. Tritzum is het oudst bewoonde gedeelte van Westergo (destijds nog een eiland dat omsloten werd door de Waddenzee en de voormalige Middelzee). De eerste bewoning stamt uit ca. 800 voor Christus en is sindsdien nagenoeg permanent bewoond geweest. De Campen ontleent zijn naam vermoedelijk aan het woordje camp wat een kleine akker betekent, dus genoemd naar een aantal kleinere akkers. Dat zou meteen het grote aantal kadastrale nummers van dit perceel verklaren. In de middeleeuwen is het bewoond geweest door een “grietman”.

De oudste kaart waar de naam De Campen al op stond aangegeven is opgenomen in Atlas Schotanus en stamt uit 1664, zie bijgaande foto.

 

 

Geschiedenis van het bedrijf:

Distileerderij De Campen is een kleinschalige en ambachtelijke distileerderij. Inmiddels is de inschrijving bij de K.v.K. afgerond en zijn de benodigde vergunningen inmiddels afgegeven. Onze eerste eau-de-vie  is in de loop van 2014 op de markt gebracht. Verder distileren wij nog De Campen Waddenrum en speciale opdrachten zoals Vodka, diverse soorten Eau-de bierre en Armagnac.

Sinds enige tijd zijn er diverse nieuw door ons ontwikkelde en autentieke likeuren op de markt gekomen die worden gedistribueerd door Wielinga wijnimport en dranken (groot)handel te Leeuwarden. Dit zijn Suikerbrood likeur, Friese Dumkes likeur, Fricello (een Friese Limoncello) en een Pastis (gemaakt van hergebruikte kruiden van de Friese Dumkes likeur).

 

Verkoop:

Een lijst van slijterijen en horeca staat onder de knop “Verkooppunten“.                                                                       Bestellen via deze website onder de knop “Bestellen” of verkoop op de distileerderij op afspraak.